ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

 

  • 50% Έκπτωση στους Φοιτητές (Φοιτητικό ισχύει μόνο στην οικονομική θέση DECK)*
  • 50% Έκπτωση στους Συνταξιούχους ΝΑΤ
  • 50% Έκπτωση στους Πολύτεκνους
  • 50% Έκπτωση στους Τρίτεκνους
  • 50% Έκπτωση στα άτομα με ειδικές ανάγκες**
  • 50% Έκπτωση στα παιδιά από 6-10 ετών
  • 100% Έκπτωση στα παιδιά μέχρι 5 ετών

 

  1. *Φοιτητές και Σπουδαστές ημεδαπών ΑΕΙ και ΤΕΙ συμπεριλαμβανόμενων των φοιτητών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου).
  2. **ΑΜΕΑ χαρακτηρίζονται άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 

 Ενημέρωση: 23/01/2018