ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

  • 100% Έκπτωση Παιδιά έως 5 ετών.
  • 40% Έκπτωση Παιδιά από 5 έως 10 ετών
  • 40% Έκπτωση Συνταξιούχοι ΝΑΤ
  • 40% Έκπτωση Πολύτεκνοι
  • 40% Έκπτωση  Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
  • 40% Έκπτωση Φοιτητές-Σπουδαστές ΑΕΙ - ΤΕΙ 
  • 25% Έκπτωση Στρατιώτες

Ενημέρωση: 23/01/2018