ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

  • 100% Έκπτωση Παιδιά έως 5 ετών.
  • 50% Έκπτωση Παιδιά από 5 έως 10 ετών
  • 50% Έκπτωση Πολύτεκνοι
  • 50% Έκπτωση  Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
  • 50% Έκπτωση Φοιτητές-Σπουδαστές ΑΕΙ - ΤΕΙ 

 

Ενημέρωση: 23/01/2018